EYEUC社区 首页  立即注册  登录
EYEUC社区 - eyeuc.com
EYEUC | 因为热爱 所以存在
现在注册
已注册用户请  登录
NBA2K19节点提示
• 请勿发布任何破解及相关内容
• MOD补丁相关请发到MOD分类
• 一切交易行为均由双方于线下自行发起,本站不承担任何责任。
EYEUC社区    NBA2K19    求助

求搬运shuajotas最新6.0名单

 •   liyifei0304 30 天前257 次点击 阅读模式     
  https://forums.nba-live.com/downloads.php?view=detail&df_id=10726
  257 次点击  
  收藏 查看所有回复
  12 回复 | 直到 2018-11-18 09:25:21
    Reply  
  liyifei0304 贡献者   30 天前  来自手机
  没人搬运吗 这个名单还可以提取城市球衣
    Reply  
  Skadoodle   30 天前 
  现在已经下载不了了
    Reply  
  liyifei0304 贡献者   30 天前  来自手机
  Skadoodle 发表于 2018-11-17 20:12
  现在已经下载不了了

  啥意思 不是有网址吗
    Reply  
  Skadoodle   30 天前 
  liyifei0304 发表于 2018-11-17 20:15
  啥意思 不是有网址吗

  下的人太多,谷歌吧文件冻结了,要等24小时解封
    Reply  
  liyifei0304 贡献者   30 天前  来自手机
  Skadoodle 发表于 2018-11-17 20:16
  下的人太多,谷歌吧文件冻结了,要等24小时解封

  悲惨 感谢你 想问下这文件多大
    Reply  
  Skadoodle   30 天前 
  liyifei0304 发表于 2018-11-17 20:27
  悲惨 感谢你 想问下这文件多大

  名单也就两三百MB  但是配套附件那就是要几个G了
    Reply  
  liyifei0304 贡献者   30 天前  来自手机
  Skadoodle 发表于 2018-11-17 20:32
  名单也就两三百MB  但是配套附件那就是要几个G了

  感谢感谢
    Reply  
  cckobe   30 天前 
  https://pan.baidu.com/s/1ynL_JZDhrP0tE-PMQptVVw                      解压密码是 dnaobb
    Reply  
  yukxing   30 天前 
      我有下载地址 加我QQ 1113800585
    Reply  
  cckobe   29 天前 
  配套文件  白天上传好了 在发
    Reply  
  liyifei0304 贡献者   29 天前  来自手机
  cckobe 发表于 2018-11-18 01:39
  配套文件  白天上传好了 在发

  感谢感谢
    Reply  
  cckobe   29 天前     1 
  https://pan.baidu.com/s/1DtSoIRdjeo7P6DuDrmebqQ           名单   配套文件都在里面   名单压缩密码  dnaobb
  资源中心     广告投放     站务公告     Archiver     sitemap     286 人在线 最高记录 4096     TOP
  因为热爱,所以存在
  © 2014-2018 EYEUC All rights reserved.
  GMT+8, 2018-12-17 15:30
  ♥ Inspire by V2EX
  宁ICP备14000799号 | 公网安备 64010502000021号